Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPYTANIA OFERTOWE 2021

Osoby do kontaktu:

Lucyna Długosz - tel 77 410 36 95 wew. 210  email: 


 

Data

publikacji

Termin składania ofert

Nazwa zapytania ofertowego

25.10.2021r.

05.11.2021

do godz. 10.00

Zapytanie ofertowe

Dostawa profesjonalnej chemii  gospodarczej

1. Dostawy profesjonalnej chemii gospodarczej - Część 1

2. Dostawy profesjonalnej chemii gospodarczej - Część 2

 PDF01. Zapytanie ofertowe.pdf
 DOC02. Załącznik-nr-1-formularz oferty .doc 
 XLS03. Załącznik nr 1.1-formularz cenowy część 1..xls
 XLS04. Załącznik nr 1.2- formularz cenowy część 2 .xls
 PDF05. Załącznik nr 3 Projekt umowy.pdf

   osoba do kontaktu:

   Elżbieta Wierzchołowska tel. 774040255

   Lucyna Długosz tel. 774040256
 

06.10.2021r.

20.10.2021r.

do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Zakup i sukcesywna dostawa artykułów papierniczych, biurowych i tonerów do drukarek

 PDF01. Zapytanie ofertowe.pdf
 DOC02. Załącznik-nr-1-formularz oferty .doc
 XLS03. Załącznik nr 1.1-formularz cenowy część 1..xls
 XLS04. Załącznik nr 1.2- formularz cenowy część 2 .xls
 DOCX05. Załącznik nr 3 Projekt umowy.docx
 PDF06. Zmiana 1.pdf
 PDF07. Zmiana 2.pdf
 

 osoba do kontaktu:

                              Lucyna Długosz
                              zamowienia@zoznamyslow.pl
                              budynek "C" - Administracja NCZ Namysłów
                              NCZ Sp. z o.o. tel. 77-40-40-256

22.09.2021r

30.09.2021r.

do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Na zakup używanego pojazdu osobowego typu VAN
2-gie postępowanie 

 

 PDF01. Zapytanie ofertowe.pdf
 DOC02-zalacznik-nr-1-formularz-oferty.doc
 DOC03-zalacznik-nr-1.1-oswiadczenie-wykonawcy.doc
 DOCX04. Załącznik nr 1.2. wymagania techniczne.docx
 PDF05. Załącznik nr 2 Projekt umowy.pdf
 PDF06. Zmiana 1.pdf
 PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

 osoba do kontaktu:

                              Piotr Furmański  - piotr.furmanski@ncznamyslow.pl
                              Ireneusz Witek - ireneusz.witek@zoznamyslow.pl
                              składanie ofert: zamowienia@zoznamyslow.pl
                              budynek "C" - Administracja NCZ Namysłów
                              NCZ Sp. z o.o. tel. 77-40-40-249

19.08.2021r

31.08.2021r.

do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Na zakup używanego pojazdu osobowego typu VAN

  PDF01. Zapytanie ofertowe.pdf
  DOC02. Załącznik-nr-1-formularz oferty .doc
  DOC03. Załącznik-nr 1.1-oświadczenie wykonawcy.doc
  DOCX04. Załącznik nr 1.2. wymagania techniczne.docx
  PDF05. Załącznik nr 2 Projekt umowy.pdf
  PDF06. Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
 

 osoba do kontaktu:

                              Lucyna Długosz
                              zamowienia@zoznamyslow.pl
                              budynek "C" - Administracja NCZ Namysłów
                              NCZ Sp. z o.o. tel. 77-40-40-256

 

05.03.2021r  

16.03.2021r.

do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Dostawa narzędzi i sprzętu medycznego dla potrzeb bloku operacyjnego do zabiegów ortopedycznych

  PDF1. Zapytanie ofertowe.pdf
  DOC2. Załącznik nr 1 - Oferta.doc
  PDF3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf
  PDFZmiana 1.pdf
  PDFZmiana 2.pdf
  PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

  osoba do kontaktu:

                              Dyrektor ds. Finansowo-Administracyjnych
                              mgr Ilona Mróz
                              ilona.mroz@zoznamyslow.pl
                              budynek "C" - Administracja NCZ Namysłów
                              Sekretariat NCZ tel. 77-40-40-248

 03.03.2021  

16.03.2021r.

do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Dostawa mobilnego aparatu RTG - Ramię C

  PDF1. Zapytanie ofertowe - Dostawa mobilnego aparatu RTG - Ramię C.pdf
  DOC2. Załącznik nr 1 - Oferta.doc
  DOCX3. Załącznik nr 2 - Zestawienie wymaganych parametrów sprzętu.docx
  PDF4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf
  PDFZmiana 1.pdf
  PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

  osoba do kontaktu:

                              Kierownik Działu Technicznego:
                              Piotr Furmański
                              budynek "C" - Administracja NCZ Namysłów
                              tel. kom. 698-828-047  tel. sekret. 77-40-40-248

Wersja XML