Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPYTANIA OFERTOWE 2021

Osoby do kontaktu:

Lucyna Długosz - tel 77 410 36 95 wew. 210  email: 


 

Data

publikacji

Termin składania ofert

Nazwa zapytania ofertowego

17.12.2021 22.12.2021 do godz. 10.00

Zapytanie ofertowe
Dotyczące wykonania zamówienia publicznego pn.:

Zakup i  dostawa  Pompy laparoskopowej.

 DOC02. Załącznik-nr-1-formularz oferty .doc
 XLS03. Załącznik nr 1.1-formularz cenowy .xls
 PDF04. Załącznik nr 2 Projekt umowy.pdf
 PDF1. Zapytanie ofertowe.pdf
 PDF05. Zmiana 1.pdf
 PDF06.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

   osoba do kontaktu:

    Lucyna Długosz tel. 774040256

 

30.11.2021

14.12.2021

do godz. 10.00

Zapytanie ofertowe

Dostawy profesjonalnej chemii gospodarczej

 PDF01. Zapytanie ofertowe.pdf
 DOC02. Załącznik-nr-1-formularz oferty .doc
 XLS03. Załącznik nr 1.1-formularz cenowy ..xls
 PDF04. Załącznik nr 2 Projekt umowy.pdf
 PDF05. Zmiana 1.pdf
 PDF06. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

   osoba do kontaktu:

   Elżbieta Wierzchołowska tel. 774040255

   Lucyna Długosz tel. 774040256

 

29.11.2021

13.12.2021

do godz. 10.00

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych


 PDF1. Zapytanie ofertowe.pdf
 DOC2. Formularz oferty - załącznik nr 1.doc
 PDF3. Projekt umowy - załącznik nr 2.pdf
 DOCX4. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 3.docx
 PDF5.Zmiana 1.pdf
 DOC6. Formularz oferty - załącznik nr 1 po Zmianie 1.doc
 PDF7.Projekt umowy po Zmianie 1.pdf
 PDF8. Zmiana 2.pdf
 PDF9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

   osoba do kontaktu:
   Klaudia Zimoch tel. 774040260
   Lucyna Długosz tel. 774040256

 

17.11.2021

30.11.2021

do godz. 10.00

Zapytanie ofertowe

Realizacja usługi badania ustawowego sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku.

 PDF1. Zapytanie ofertowe.pdf
 DOC2. Formularz oferty - załącznik nr 1.doc
 PDF3. Projekt umowy - załącznik nr 2.pdf
 DOCX4. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 3.docx
 PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

 osoba do kontaktu:

 Ewa Talkowska
 tel. 77 40 40 259
 e-mail: ewa.talkowska@zoznamyslow.pl


 

25.10.2021r.

09.11.2021

do godz. 10.00

Zapytanie ofertowe

Dostawa profesjonalnej chemii  gospodarczej

1. Dostawy profesjonalnej chemii gospodarczej - Część 1

2. Dostawy profesjonalnej chemii gospodarczej - Część 2

 PDF01. Zapytanie ofertowe.pdf
 DOC02. Załącznik-nr-1-formularz oferty .doc 
 XLS03. Załącznik nr 1.1-formularz cenowy część 1..xls
 XLS04. Załącznik nr 1.2- formularz cenowy część 2 .xls
 PDF05. Załącznik nr 3 Projekt umowy.pdf

 PDF06. Zmiana 1.pdf
 PDF07. Zmiana 2.pdf
 PDF08. Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie cz.1, oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie cz.2.pdf
 

   osoba do kontaktu:

   Elżbieta Wierzchołowska tel. 774040255

   Lucyna Długosz tel. 774040256
 

06.10.2021r.

20.10.2021r.

do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Zakup i sukcesywna dostawa artykułów papierniczych, biurowych i tonerów do drukarek

 PDF01. Zapytanie ofertowe.pdf
 DOC02. Załącznik-nr-1-formularz oferty .doc
 XLS03. Załącznik nr 1.1-formularz cenowy część 1..xls
 XLS04. Załącznik nr 1.2- formularz cenowy część 2 .xls
 DOCX05. Załącznik nr 3 Projekt umowy.docx
 PDF06. Zmiana 1.pdf
 PDF07. Zmiana 2.pdf
 PDF08. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie części 1 oraz części 2.pdf
 

 osoba do kontaktu:

                              Lucyna Długosz
                              zamowienia@zoznamyslow.pl
                              budynek "C" - Administracja NCZ Namysłów
                              NCZ Sp. z o.o. tel. 77-40-40-256

22.09.2021r

30.09.2021r.

do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Na zakup używanego pojazdu osobowego typu VAN
2-gie postępowanie 

 

 PDF01. Zapytanie ofertowe.pdf
 DOC02-zalacznik-nr-1-formularz-oferty.doc
 DOC03-zalacznik-nr-1.1-oswiadczenie-wykonawcy.doc
 DOCX04. Załącznik nr 1.2. wymagania techniczne.docx
 PDF05. Załącznik nr 2 Projekt umowy.pdf
 PDF06. Zmiana 1.pdf
 PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

 osoba do kontaktu:

                              Piotr Furmański  - piotr.furmanski@ncznamyslow.pl
                              Ireneusz Witek - ireneusz.witek@zoznamyslow.pl
                              składanie ofert: zamowienia@zoznamyslow.pl
                              budynek "C" - Administracja NCZ Namysłów
                              NCZ Sp. z o.o. tel. 77-40-40-249

19.08.2021r

31.08.2021r.

do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Na zakup używanego pojazdu osobowego typu VAN

  PDF01. Zapytanie ofertowe.pdf
  DOC02. Załącznik-nr-1-formularz oferty .doc
  DOC03. Załącznik-nr 1.1-oświadczenie wykonawcy.doc
  DOCX04. Załącznik nr 1.2. wymagania techniczne.docx
  PDF05. Załącznik nr 2 Projekt umowy.pdf
  PDF06. Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
 

 osoba do kontaktu:

                              Lucyna Długosz
                              zamowienia@zoznamyslow.pl
                              budynek "C" - Administracja NCZ Namysłów
                              NCZ Sp. z o.o. tel. 77-40-40-256

 

05.03.2021r  

16.03.2021r.

do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Dostawa narzędzi i sprzętu medycznego dla potrzeb bloku operacyjnego do zabiegów ortopedycznych

  PDF1. Zapytanie ofertowe.pdf
  DOC2. Załącznik nr 1 - Oferta.doc
  PDF3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf
  PDFZmiana 1.pdf
  PDFZmiana 2.pdf
  PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

  osoba do kontaktu:

                              Dyrektor ds. Finansowo-Administracyjnych
                              mgr Ilona Mróz
                              ilona.mroz@zoznamyslow.pl
                              budynek "C" - Administracja NCZ Namysłów
                              Sekretariat NCZ tel. 77-40-40-248

 03.03.2021  

16.03.2021r.

do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Dostawa mobilnego aparatu RTG - Ramię C

  PDF1. Zapytanie ofertowe - Dostawa mobilnego aparatu RTG - Ramię C.pdf
  DOC2. Załącznik nr 1 - Oferta.doc
  DOCX3. Załącznik nr 2 - Zestawienie wymaganych parametrów sprzętu.docx
  PDF4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf
  PDFZmiana 1.pdf
  PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

  osoba do kontaktu:

                              Kierownik Działu Technicznego:
                              Piotr Furmański
                              budynek "C" - Administracja NCZ Namysłów
                              tel. kom. 698-828-047  tel. sekret. 77-40-40-248

Wersja XML