Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYNIKI KONKURSÓW OFERT 2021

OGŁOSZENIA O WYNIKACH KONKURSÓW OFERT w 2021r. :


 

PDF06.Ogłoszenie o wyniku rozstrzygniecia konkursu ofert.pdf - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIU W TRYBIE KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę oraz terapeutę zajęciowego dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

: Lucyna Długosz

opublikowano dnia: 16.08.2021


 

PDF07. Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.pdf - OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTEPOWANIU W TRYBIE KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w komórkach organizacyjnych  dla  namysłowskiego centrum zdrowia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

: Lucyna Długosz

opublikowano dnia: 16.08.2021


 

PDFOgłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia konkursu..pdf - Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych  przez: lekarza w zakresie zabezpieczenia i kwalifikacji do szczepień przeciw Covid-19; przez pielęgniarkę (pielęgniarza) /położną /ratownika medycznego w zakresie zabezpieczenia szczepień przeciw Covid-19  (kwalifikacja do szczepienia, wykonanie szczepienia); przez Koordynatora szczepień / pielęgniarka, położna  organizująca i  nadzorująca pracę w punkcie szczepień przeciw Covid -19; przez pielęgniarkę /położną /ratownika medycznego w zakresie nadzoru i obserwacji pacjenta po szczepieniu, udzieleniu pierwszej pomocy w stanach nagłych realizowanych w Punkcie Szczepień Powszechnych przy Zespole Szkół Rolniczych ul. Pułaskiego 3, 46-100 Namysłów dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

: Lucyna Długosz

opublikowano dnia: 04.05.2021


 

PDFOgłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert.pdf - Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarza, w komórkach organizacyjnych, położne, ratownika medycznego dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

: Lucyna Długosz

opublikowano dnia: 26.03.2021


 

PDFOgłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert.pdf - Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert  na wykonywanie badań diagnostycznych z zakresu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego dla Pacjentów Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

: Lucyna Długosz

opublikowano dnia: 17.03.2021


 

PDF09 Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert..pdf - Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert  w sprawie zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich anestezjologicznych dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki z o.o..

 

: Lucyna Długosz

opublikowano dnia: 22.01.2021


 

PDF11. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf - Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert  na Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania diagnostyki laboratoryjnej i badań mikrobiologicznych dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki z o.o..

 

: Lucyna Długosz

opublikowano dnia: 22.01.2021


 

Wersja XML