Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert świadczenia zdrowotne neurologiczne

Osoby do kontaktu:

Lucyna Długosz - tel 77 410 36 95 wew. 210  email:

  Ewelina Kupniewska - tel 77 40 40 259 email:

 

 

Data ogłoszenia konkursu ofert: 08.12.2020r.

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na: Świadczenia zdrowotne neurologiczne  dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej.

 

Informacje i dokumenty do konkursu:     Data: 08.12.2020r.

PDF01 Ogłoszenie w postępowaniu w trybie konkursu ofert.pdf
PDF02 SWKO.pdf
DOC03 Załacznik nr 1 - Formularz oferty.doc
PDF04 projekt umowy.pdf
DOCX05 Projekt umowy powierzenia danych..docx

 

: Lucyna Długosz

 

Data publikacji: 08.12.2020

Wersja XML