Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na: Świadczenia zdrowotne w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych dla NCZ S.A.

Osoby do kontaktu:         

Lucyna Długosz - tel 77 410 36 95 wew. 210  email:

Ewelina Kupniewska - tel 77 40 40 259 email:              

 

 

Data ogłoszenia konkursu ofert: 06.03.2020r.

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na:

Świadczenia zdrowotne w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych

dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna

 

 

Informacje i dokumenty do konkursu:     Data: 06.03.2020r.

PDF01 Ogłoszenie w trybie konkursu ofert.pdf
PDF02 SWKO.pdf
DOC03 Formularz oferty.doc
DOC04 Załącznik nr 1 do Formularza oferty - wykaz osób.doc
DOC05 projekt umowy badania histopatologiczne i cytologiczne.doc
DOCX06 projekt umowy powierzenia danych..docx
PDF07 Ogłoszenie o przesunieciu terminu rozstrzygniecia..pdf
PDFOgłoszenie o wyniku rozstrzygniecia konkursu ofert..pdf
 

 

 

: Lucyna Długosz

 

Data publikacji: 06.03.2020

Wersja XML