Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert w oddziale urologicznym oraz poradni urologicznej

Osoby do kontaktu:         

Lucyna Długosz - tel 77 410 36 95 wew. 210  email:

Ewelina Kupniewska - tel 77 40 40 259 email:              

 

 

Data ogłoszenia konkursu ofert: 18.02.2020r.

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert

w sprawie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej lekarskiej

w oddziale urologicznym oraz w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych

przez lekarza specjalistę w dziedzinie urologia w poradni urologicznej

dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna

 

 

Informacje i dokumenty do konkursu:     Data: 18.02.2020r.

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia do dnia: 28.02.2020r.

 

PDF01 Ogłoszenie o postępowania w trybie konkursu ofert.pdf
PDF02 SWKO.pdf
DOC03 Formularz oferty..doc
DOC04 projekt umowy Zadanie nr 1.doc
DOC05 projekt umowy Zadanie nr 2.doc
DOC06 projekt umowy Zadanie nr 3.doc
DOCX07 Umowa powierzenia danych..docx

PDFOgłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia_Urologia.pdf
PDFOgłoszenie o wyniku rozstrz. konkursu urologia.pdf

PDFUnieważnienie postępowania w zakresie zadania nr 2.pdf
 

 

 

: Lucyna Długosz

 

Data publikacji: 18.02.2020

Wersja XML