Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie - o postępowaniu w trybie konkursu ofert w sprawie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej w Pracowni Fizjoterapii

Osoby do kontaktu:         

Lucyna Długosz - tel 77 410 36 95 wew. 210  email:

Ewelina Kupniewska - tel 77 40 40 259 email:              

 

 

Data ogłoszenia konkursu ofert: 08.01.2020r.

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert

w sprawie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej

w Pracowni Fizjoterapii

dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna

 

Informacje i dokumenty do konkursu:     Data: 08.01.2020r.

PDF01 Ogłoszenie o postępowaniu.pdf
PDF02 SWKO.pdf
DOC03 Formularz oferty..doc
DOC04 Załącznik nr 1 do Formularza oferty - wykaz osób.doc
DOC05 projekt umowy pracownia fizjoterapii..doc
DOC06 Projekt Umowy dzierżawa pracowni fizjoterapii..doc
RTF07 Projekt umowy powierzenia danych..rtf
 

Wersja XML