Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie - o postępowaniu w trybie konkursu ofert w sprawie wykonywania świadczeń w. oddz.wewnętrznym, opieki długoterminowej, poradni kardiologicznej, poradni diabetologicznej

Osoby do kontaktu:         

Lucyna Długosz - tel 77 410 36 95 wew. 210  email:

Ewelina Kupniewska - tel 77 40 40 259 email:              

 

 

Data ogłoszenia konkursu ofert: 08.01.2020r.

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert

w sprawie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej lekarskiej

w oddziałach wewnętrznym, opieki długoterminowej, poradni kardiologicznej,

oraz poradni diabetologicznej

dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna

 

Informacje i dokumenty do konkursu:     Data: 08.01.2020r.

 

PDF01 Ogloszenie o postępowaniu.pdf
PDF02 SWKO.pdf
DOC03 Formularz oferty..doc
DOC04 Projekt umowy - Zadanie nr 1..doc
DOC05 Projekt umowy -Zadanie nr 2..doc
DOC06 Projekt umowy - Zadanie nr 3..doc
DOC07 Projekt umowy - Zadanie nr 4..doc
DOC08 Projekt umowy -Zadanie nr 5.doc
DOC09 Projekt umowy -Zadanie nr 6.doc
RTF10 Projekt umowy powierzenia danych.rtf
PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu.pdf
 

 

 

Wersja XML