Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE - konkursu ofert w sprawie zawarcia umów na świadczenia zdrowotne lekarskie chirurgiczne w NCZ S.A.

Osoba do kontaktu: Lucyna Długosz - tel 77 410 36 95 wew. 210  email:

 

 

Data ogłoszenia konkursu ofert: 02.10.2019r.

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert

w sprawie zawarcia umów na świadczenia zdrowotne lekarskie chirurgiczne

 

Informacje i dokumenty do konkursu:     Data: 02.10.2019r.

PDF01 Ogłoszenie o postepowanie w trybie konkursu ofert-świadczenia lekarskie chirurgiczne.pdf
PDF02 SWO- świadczenia lekarskie chirurgiczne.pdf
DOC03 Formularz oferty.doc
DOCX04 projekt umowy - Zadanie nr 1.docx
DOCX05 Projekt umowy - Zadanie nr 2.docx
 

 

: Lucyna Długosz

Data publikacji: 02.10.2019

Wersja XML