Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PORADNIA LECZENIA BÓLU

Poradnia leczenia bólu

 

Od 13  kwietnia  2017r w Namysłowskim Centrum Zdrowia  S.A. rozpoczęła  komercyjną działalność  Poradnia leczenia bólu.


Poradnia jest czynna w poniedziałki  i czwartki od godziny 13.00 ( pomieszczenia poradni kardiologicznej – budynek główny szpitala , parter).

Do poradni obowiązuje wcześniejsza  rejestracja  telefoniczna: 77 40 40 227 lub 77 40 40 200  (od godziny 12.00-do 14.00).


Poradnię prowadzić będzie specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, wieloletni praktyk w  stosowaniu terapii p/bólowej

dr n. med.  Luay Al.-Qadi.  


Przychodząc na pierwszą wizytę wystarczy zabrać ze sobą posiadaną dokumentację medyczną (np. kartę informacyjną leczenia szpitalnego, badania radiologiczne, spis aktualnie   i wcześniej zażywanych leków) oraz dowód osobisty.

 Cennik poradni leczenia bólu

                                                         - kolejna  100,00 zł.

                                      - kolejna 100,00 zł.

 

Wersja XML