Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

Oddział chorób wewnętrznych

Telefony:


Pełnomocnik Dyrektora na Oddziale/Ordynator: 
Grzegorz Wójcik - specjalista chorób wewnętrznych

Lekarze:

Pielęgniarka Oddziałowa: Alicja Matysik
 


Oddział Chorób Wewnętrznych dysponuje 27 łóżkami w 2-3 osobowych salach chorych oraz Salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt służący do reanimacji oraz monitorowania funkcji życiowych, w tym kardiomonitory, defibrylator. Przebywają tam pacjenci w stanach zagrożenia życia oraz wymagający szczególnego stałego nadzoru lekarsko – pielęgniarskiego. 

Wszyscy pracujący w Oddziale lekarze są specjalistami w dziedzinie chorób wewnętrznych, stale podnoszącymi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach medycznych. W Oddziale pracuje 13 pielęgniarek dbających o staranną opiekę nad chorymi, personel średni również kształci się, miedzy innymi na studiach licencjackich.

Podczas hospitalizacji w razie konieczności jest możliwość wykonania konsultacji neurologicznej, chirurgicznej, ortopedycznej, urologicznej, ginekologicznej. 

Zakres wykonywanych badań diagnostycznych obejmuje badania laboratoryjne, radiologiczne ( w tym rtg i tomografia), endoskopowe i ultrasonograficzne. W ramach Oddziału funkcjonuje gabinet USG oraz Pracownia Kardiologiczna, w której wykonywane są badania wysiłkowe oraz badania typu Holter (całodobowe pomiary ciśnienia tętniczego i EKG), współpracujemy z Pracownią Endoskopową, gdzie wykonywana jest diagnostyka przewodu pokarmowego. Wykonywany jest szeroki panel badań z zakresu chorób układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, pokarmowego, diagnostyka neurologiczna, hematologiczna, diagnostyka zaburzeń hormonalnych, oraz badania mikrobiologiczne. Oddział współpracuje ze specjalistycznymi ośrodkami kardiologicznymi, w których prowadzona jest diagnostyka inwazyjna (koronarografia, wszczepianie stymulatorów serca) - są to: Polsko-Amerykańska Klinika Chorób Serca w Nysie oraz Regionalne Centrum Chorób Serca i Naczyń w Kluczborku.

Wersja XML