Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy materiałów zespalających wraz z zabezpieczeniem depozytu materiałów określonych w części 1-8 oraz dostawy obłożeń operacyjnych

osoba do kontaktu: Lucyna Długosz
email: zamowienia@zoznamyslow.pl
tel. 77 40 40 256

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy materiałów zespalających wraz z zabezpieczeniem depozytu materiałów określonych w
części 1-8 oraz dostawy obłożeń operacyjnych

PDF01.SWZ.pdf
DOC02 Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc
DOC03. Załącznik-nr 1.1-oświadczenie wykonawcy.doc
XLS04 Załącznik nr 1.2 Formularz cenowy - Część 1 (pakiet 1).xls
XLS05 Załącznik nr 1.3 Formularz cenowy - Część 2 (pakiet 1A).xls
XLS06 Załącznik nr 1.4 Formularz cenowy - Część 3 (pakiet 2).xls
XLS07 Załącznik nr 1.5 Formularz cenowy - Część 4 (pakiet 3).xls
XLS08 Załącznik nr 1.6 Formularz cenowy - Część 5 (pakiet 3A).xls
XLS09 Załącznik nr 1.7 Formularz cenowy - Część 6 (pakiet 4).xls
XLS10 Załącznik nr 1.8 Formularz cenowy - Część 7 (pakiet 5).xls
XLS11 Załącznik nr 1.9 Formularz cenowy - Część 8 (pakiet 6).xls
XLS12 Załacznik nr 1.10 Formularz cenowy- Część 9 (pakiet 7).xls
DOC13. Załącznik-nr-1.11 -oświadczenie i zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby..doc
PDF14. Załącznik nr 2 Projekt umowy.pdf
PDF15. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDF16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDF17. Zmiana 1.pdf
PDF18.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDF19.14. Załącznik nr 2 Projekt umowy-po Zmianie 1.pdf
PDF20.Zmiana 2.pdf
PDF21.Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf
PDF22. Informacja z otwarcia ofert.pdf
PDF23.Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie części 1-7 oraz 9 oraz o unieważnieniu części 8.pdf
 

Wersja XML