Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa antybiotyków

osoba do kontaktu: Lucyna Długosz
email: zamowienia@zoznamyslow.pl
tel. 77 40 40 256

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa antybiotyków

DOCX01. SWZ.docx
DOC02 Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc
XLS03 Załącznik nr 1.2 Formularz cenowy - Część 1.xls
XLS04 Załącznik nr 1.3 Formularz cenowy - Część 2.xls
XLSX05 Załacznik nr 1.4 Formularz cenowy- Część 3.xlsx
XLSX06 Załacznik nr 1.5 Formularz cenowy - Część 4Formularz nr 4.xlsx
PDF07 Załącznik nr 2 Projekt umowy.pdf
PDF08 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDF09 Zmiana 1.pdf
PDF10.Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf
PDF11. Informacja z otwarcia ofert.pdf
PDF12 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie części 1-4.pdf
 

Wersja XML