Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy rękawic chirurgicznych i zabiegowych - III postępowanie

osoba do kontaktu: Lucyna Długosz
email: zamowienia@zoznamyslow.pl
tel. 77 40 40 256

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy rękawic chirurgicznych i zabiegowych - III postępowanie

PDF01.SWZ.pdf
DOC02 Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc
DOC03. Załącznik-nr 1.1-oświadczenie wykonawcy.doc
XLS04 Załącznik nr 1.2 Formularz cenowy .xls
DOC05. Załącznik-nr-1.3 -oświadczenie i zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby..doc
PDF06. Załącznik nr 2 Projekt umowy.pdf
PDF07. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDF08. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDF09. Zmiana 1.pdf
PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDF12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
PDF13.Ogłoszenie o wyniku postepowania (002).pdf
 

Wersja XML